BLOGS

BALANGIBOG

Pakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa.

TEMA: "Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika” Ang mga Katutubong Wika sa Maka-Filipinong Bayanihan Kontra Pandemya


Ang mga mag-aaral ng Ville Saint John Academy mula baitang 10 hanggang baitang 12 ay nagpakita ng kanilang marubdob na pagmamahal sa wika sa pamamagitan ng pagpapamalas ng kanikanilang talento sa pagguhit, pag-awit, pagtula at pagsulat, malikhaing kasuotan.

Sa kabila ng pandemya ay hindi nagpapigil ang mahuhusay na mag-aaral upang linangin ang kanilang kakayahan at ipagbunyi ang ating makulay na wika at kultura.

Narito ang piling obra na bunga ng kanilang pawis at tiyaga.

#VSJAlangmalakas
#maayotangtanan
#BuwanNgWikangPambansa2020

 

BUWAN NG WIKA 2020
LISTAHAN NG MGA NAGWAGI!

Paglikha ng Poster (Tradisyonal)


 

Paglikha ng Poster (Digital)


 

Paglikha ng Slogan (Digital)


Paglikha ng Slogan (Traditional)


Paggawa ng INFOGRAPHICS


Isahang Pag-Awit Orihinal na Musikang Pilipino)


Malikhaing Kasuotan sa panahon ng Pandemya (Photo Essay)


Pagsulat ng Tula


Pagsulat ng Sanaysay


Malikhaing Pagtitiktok


 

Spoken word poetry / Modernong SayawVILLE ST JOHN ACADEMY

Maharlika Ave. Phase 5 Marcelo Green Village, Parañaque City
Tel. 8982 – 0329 (Accounting Office)
Telefax. 8821 – 7147 (Principal’s Office)

Copyright © 2019 Ville St. John Academy. All rights reserved.
School Institution Terms of Use and Data Privacy Policy


AFFILIATIONS

PAASCU Accredited

Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities

CEAP Member

Catholic Educational Association of the Philippines